KD Organic Organik Pelet Gübre 25 KG

Kategoriler:

Kimyasal Katkı ve İşlem İçermeyen Organik Gübre KD Organik gübreleri iklimlendirme teknolojisi ile elde edilen herhangi bir kimyasal katkı ve işlem içermeyen doğal ve organik gübrelerdir.

 • 1) Yüksek derece de organik olması nedeni ile bitkiyi besler,
 • 2) Toprak tanelerinin kümeleşmesine yardımcı olur ve erozyon tehlikesini azaltır,
 • 3) Toprakların su tutma ve havalanma kapasitelerini arttırarak bitki gelişimine yardımcı olur,
 • 4) Yüksek katyon değişim kapasitesi özelliği ile bitki besin maddelerinin toprakta tutulmasına yardımcı olur ve toprakları olabilecek ekstrem tuzluluk vepH değişimlerine karşı dirençli kılar,
 • 5) Toprakları daha kolay işlenebilir hale getirir ve bitki köklerinin toprak içerisinde kolay hareket etmesini teşvik eder,
 • 6) Toprak yüzeyinde kabuk tabakasının oluşumunu azaltarak, toprakta su kaybını ve yüzey akışını azaltır,
 • 7) Düşük hacim ağırlığı ile toprakta sıkışmanın oluşumunu engeller,
 • 8) Toprakta tarım ilaçları, ağır metaller ve birçok kirleticinin olumsuz etkilerini azaltır,
 • 9) Azot, fosfor ve kükürt başta olmak üzere birçok besin maddesinin faydalarını arttırarak bitkilerin ve toprak canlılarının gelişimini hızlandırır,
 • 10) Topraktaki makro ve mikro organizmalar için besin kaynağı olur. Böylece toprak flora ve faunasının sağlıklı şekilde devam etmesini sağlar,
 • 11) Toprak mikroorganizmalarına karbon ve enerji kaynağı olarak hizmet eder,
 • 12) Yetiştirme ortamı olarak kullanılır,
 • 13) Eski maden ocaklarının ve kazı alanlarının ıslah edilmesinde kullanılır,
 • 14) Toprağın su tutma kapasitesini artırır,
 • 15) Peyzaj düzenlemelerinde kullanılır,
 • 16) Tarımsal üretimde her türlü tarla, bahçe ve sera bitkilerinin yetiştirilmesinde besin kaynağı olarak kullanılır,
 • 17) Malç olarak serildiğinde, yabancı otlanmayı azaltır, hastalık yapıcı patojenleri azaltır,
 • 18) Toprağın fiziksel ıslahında kullanılır. Kumlu topraklarda su ve besin maddelerinin tutulmasını artırır, killi topraklarda havalanmayı ve toprak işlemeyi kolaylaştırır.
Close menu